• Защита на лични данни

  ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   

  Ние, Комерторг ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и достъпна форма в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година в сила от 25 май 2018 година. Политиката ни е по отношение на обработване на личните данни и защита на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни събираме и обработваме.

  НИЕ СМЕ:

  Уеб сайтът pompiwilo.com е собственост на Комерторг ЕООД, ЕИК: 123072262, адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Ангел Кънчев, 64, телефон: +359 887289939, e-mail: komertorg@abv.bg. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които доброволно и отговорно споделяте с нас. Комерторг ЕООД е администратор и обработващ личните данни по смисъла на приложимо законодателство за защита на личните данни.

  КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО МОЖЕМ ДА ПОЛУЧИМ И ОБРАБОТВАМЕ:

  Когато се регистрирате в сайта ни при създаване на потребителския профил, данните, които можем да получим от Вас, са:

  потребителско име,

  име,

  фамилия,

  e-mail,

  IP адрес,

  местонахождение,

  телефонен номер,

  при заявка за фактуриране – ЕГН, фирма, реквизити на фирмата,

  други, които потребителят доброволно въвежда.

  Когато събираме данни, обозначаваме със звездичка задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима за да ви дадем възможност да извършите регистриране в нашия сайт, да направите покупки от него и да Ви предоставим нашите услуги. Личните данни ще се обработват при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната защита.

  ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

  Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

  за да Ви регистрираме безплатно в сайта;

  за да приемем Вашата заявка за покупка на продукт от нашия сайт;

  за да комуникираме с Вас по телефон, e-mail или лично, след като Вие се свържете с нас;

  когато е приложимо използване на бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, -  за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него, да останете логнати в профила си и след изтичане на сесията, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне на съдържание, за подобряване на сайта.

  Ние не предоставяме или продаваме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, описани по-долу. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

  В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания да обработваме Вашите лични данни може да е едно или няколко от следните:

  вашето съгласие;

  изпълнение на заявка за покупка;

  законови основания, когато обработка на данните се изисква по закон (например фактуриране).

  ОБРАБОТВАЩИ И ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

  Осъзнаваме отговорност, която носим при пренос на личните Ви данни към трети страни. Комерторг ЕООД предоставя лични данни (име, телефонен номер за връзка, адрес на доставка) на куриерска фирма, с която Комерторг ЕООД има договорни отношения или предложена от Вас във връзка с доставка на заявен от нашия сайт продукт;

  можем да предоставяме Вашите лични данни и в случай, че имаме задължение да разкрием или споделим Вашите лични данни с цел спазване на законово задължение или за защита на правата, собствеността или безопасността на нашия сайт, нашите клиенти и служители;

  ако сте дали своето съгласие;

  при други обстоятелства, ако имаме право да правим това по закон.

  СРОК ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

  Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида на данни и цели, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

  ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ:

  Ние уважаваме правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да искате достъп до коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

  ДЕЦА:

  Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родителите и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхно настойничество са дали данните си на Комерторг ЕООД, свържете се с нас на посочения адрес за контакт в настоящата Политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

  ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА:

  Възможно е периодично да актуализираме нашата Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

  ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

  Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в pompiwilo.com, моля свържете се с нас по следните начини:

  на телефон: +359 887289939

  по поща: 6001, гр. Стара Загора,  ул. Ангел Кънчев, 64;

  на e-mail: komertorg.pump@abv.bg.